Драга децо !

Добродошли у Предшколску установу "Радост" Чачак !

RizVN Login

На основу члана 13. став 3. Закона о предшколском васпитању и образовању,члана 75. став 1. Статута Предшколске установе „Радост“ Чачак и Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу ("Сл. Гласник РС" бр. 44/11), Предшколска установа „Радост“ Чачак расписује

 

 

КОНКУРС

ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „РАДОСТ“ ЗА 2014/2015 ГОДИНУ

за следећа слободна места:

 

 

Зона 1   Градско и /приградско/  подручје

 

Објекат:

 

Годиште деце

Број деце

БАМБИ

 Булевар Вука Караџића

2013. годиште

/деца рођена од 1. марта 2013.до краја године/

 

 

24

НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ"

 Надежда Петровић

2013. годиште

/деца рођена од 1.марта 2013.до краја године/

 

24

МАЈСКИ ЦВЕТ

Трнавска

 

2013. годиште

/деца рођена од 1. марта 2013.до краја године/

 

24

БОШКО БУХА

 Светогорска

2013. годиште

/деца рођена од 1. марта 2013.до краја године/

 

12

РАДОСТ 2“

Радиша Поштић

2013. годиште

/деца рођена од  1. марта 2013.до краја године/

 

24

СУНЦЕ

Булевар Вука Караџића

2013. годиште

/деца рођена од  1. марта 2013.до краја године/

 

12

НЕВЕН

 Цара Душана

2012. годиште

/деца рођена од  1. марта 2012.до краја фебруара 2013.године/

 

 

14

 

Услови конкурса

А) Родитељи који конкуришу треба да доставе следећу документацију:

1. Извод из матичне књиге рођених за дете које конкурише и осталу децу која живе у породициипотврда о пребивалишту за свако дете   – фотокопија

2. Доказ о запослењу за оба родитеља- потврда издата од стране здравственог и социјалног осигурања или потврда издата од стране агенције за запошљавање или листинг издат од стране ПИО фонда

3. Доказ – потврда да је родитељ редован студент (уколико су један или оба родитеља студенти)

3. Доказ – потврда о регистрованом пољопривредном газдинству (уколико се родитељ/старатељ бави пољопривредом)

4.  Потврда о висини примања за оба родитеља за последња три месеца (фебруар, март, април 2014. године – нето износ)

- родитељи који нису имали примања у претходна три месеца треба да доставе потврду о висини примања за последња три месеца у којима су примили лични доходак

- родитељ који је засновао радни однос у периоду краћем од три месеца треба да достави потврду о висини примања за период почев од дана занивања радног односа

5. Фотокопија личне карте оба родитеља/старатеља

6. Образац захтева (узима се у Управи вртића у улуци Немањиној бр. 60) који попуњава родитељ или старатељ

 

 Б ) Додатна документација – уколико деца припадају некој од следећих категорија:

         (1) деца жртве насиља у породици (Доказ: Решење Центра за социјални рад)

         (2) деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања (Доказ: Решење Центра за социјални рад)

         (3) деца родитеља који самостално врше родитељко право (Доказ: један од набројаних докумената: фотокопија пресуде о разводу брака; одлука надлежног органа о вршењу родитељског права; извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства;  умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло;  потврда  Центра за социјални рад да родитељ врши самостално родитељско право, потврда казнено-поправне установе да је један родитељ на одслужење затворске казне)

         (4) деца из социјално нестимулативних средина и средина у којој је угрожено здравље, безбедност и развој детета (Доказ: Решење Центра за социјални рад)

         (5) деца са сметњама у психофизичком развоју (Доказ: потврда надлежне здравствене институције)

         (6) деца из породица у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју (Доказ: медицинска документација о болести брата/сестре)

        (7) деца тешко оболелих родитеља (доказ: решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља)

         (8) деца чији су родитељи  ратни  војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица (Доказ: Решење  Центра за социјални рад)

 

Разматраће се само потпуна документација која је у складу са условима конкурса.

 

Захтев за упис детета у Предшколску установу „Радост“можете преузети од 19.05.2014. године до 02.06.2014. године (радним данима) у периоду од 14 до 18 часова у управи Предшколске установе „Моје детињство“ у ул. Немањиној бр. 60, Чачак.

 

Захтев  са пратећом документацијом  можете предати сваког радног дана од 19.05.2014. године до 02.06.2014. године у периоду од 14 до 18 часова у управи Предшколске установе „Моје детињство“ у ул. Немањиној бр. 60, Чачак.

 

Конкурс је отворен од 19.05.2014. године до 02.06.2014. године.

Ми бринемо о Вашим најмилијима !

facebboktwittergallerycontact