Боравак у вртићу

rainbow
RizVN Login

Припремни предшколски програм , је део обавезног деветогодишњег образовања и васпитања. Похађају га деца у години пред полазак у школу. Остваривање ППП доприноси програмском и организационом повезивању и остваривању континуитета предшколског и школског образовања и васпитања. Основна функција припреме је да се свој деци обезебеде услови за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства чиме се ублажавају социокултурне разлике и обезбеђује уједначенији старт при поласку у школу.

Законом о основама система образовања и васпитања је предвиђено да ППП траје 4 часа дневно, најмање 9  месеци у години пред полазак у школу. ППП је обавезан за сву децу старости од пет и по до шест и по година и доступан је свој деци која су стасала за његово похађање. Приликом промене вртића Установа издаје Преводницу, а по завршетку програма Уверење о његовом похађању.
 
У ПУ “Радост” током 2013./2014. године припремни предшколски програм  се реализује кроз:
- целодневном боравку – 10 васпитних група – 297 деце
- четворочасовном облику рада – у седишту установе – 5 васпитних група – 84  деце 
- четворочасовном облику рада – ван седишта  – 7 васпитних  групe –  деце 103
 
 
 
Припремни предшколски програм у седишту установе
објекти

број група

целодневни боравак 

број група, четворочасовни ппп
Бошко Буха 1 2
Невен 1 /
Радост 1 1 /
Сунце 2 2
Бамби 2 /
Мајски цвет 1 /
Надежда Петровић 2 1
Укупно: 10 5

Припремни предшколски програм ван седишта установе

Место Број група
Горња Горевница 1
Миоковци 1
Трбушани 1
Трнава 1
Доња Трепча 1
Заблаће 2
Укупно: 7

 

Ми бринемо о Вашим најмилијима !

facebboktwittergallerycontact