Боравак у вртићу

rainbow
 ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

·     

6,00 – 8,00- пријем деце

7,30-7,45- јутарње телесно вежбање  

8,00 – 8,30 - лична хигијена и доручак

8,30 – 11,00 -усмерене, слободне и активности на отвореном

11,00-12,00 -лична хигијена и ручак

12,00 – 13,45 -поподневни одмор и спавање

13,45-14,00  -ужина

14,00-17,00- слободне активности и одлазак кући

 
 
ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАЗАК ЗА ШКОЛУ
 
Четворочасовном ППП на сеоском подручју  одвијају од 7,30 ч до 11,30 часова
 
 

7,30 - 8,00 – пријем деце и активности на пријему

8,00  – 8,15 -  почетно окупљање

8,15  – 9,15-   васпитно-образовни рад
9,15  – 9,45 -  припрема за ужину и ужина
9,45  -10,45 – васпитно образовни рад
10,45 -11,00-   боравак на ваздуху
11,00 -11,15-   заједничко окупљање
11,15 -11,30- припрема за одлазак кући
 
Четворочасовни ППП на градском подручју одвија се од 15,30 до 19,30
 15,30 – 16,00 – пријем деце и активности на пријему деце
16,00 – 16,15– почетно окупљање
16,15- 17,15-  васпитно-образовни рад
17,15 -  17,45- припрема за ужину и ужина
17,45 - 18,45 – васпитно-образовни рад
18,45 – 19,00- реакреативна пауза, сала 
19,00 -  19,15 -  заједничко окупљање на крају дана
19,15  - 19,30 – припрема деце за одлазак кући
 
 

Ми бринемо о Вашим најмилијима !

facebboktwittergallerycontact