Наша установа

bus

Програм стручног усавршавања у нашој установи израђује се на годишњем нивоу, а у складу са потребама и интересовањима стручних радника установе, поштујући Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника – „Службени гласник РС“, бр.13/12, а који прописује да:                                                

Васпитач и стручни сарадник остварује најмање 100 бодова из одобрених програма и 20 бодова за учествовање на пријављеним и одобреним стручним скуповима.

У сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању, као и у организацији установе, запосленима се омогућује да учествују у раду изабраних програма обуке, акредитованих у Заводу за унапређење васпитања и образовања, а налазе се у Каталогу програма стручног усавршавања.

Наши стручни радници су претходном периоду  унапређивали своје професионалне компетенције кроз следеће облике стручног усавршавања ван установе:

ü  Акредитовани програми:

1.

Буди прав бићеш здрав

2.

Визуелно мишљење - ликовне активности

3.

Говор деце раног узраста

4.

Дете у саобраћају

5.

Да у вртићу свако учи радосно и лако

6.

Дете у драмској игри – и мали глумац је глумац

7.

Интеракција за дете– програм за оснаживање емоционалне сигурности

8.

Игралица- причалица игре за побољшање  говорног статуса

9.

Јаслице као место живљења и одрастања

10.

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план

11.

Комуникативна и стваралачка употреба говора

12.

Менса НТЦ систем учења – први део, предшколски узраст

13.

Методе за спречавање непожељног понашања код деце

14.

Методе подстицања логичко -математичког мишљења предшколске деце

15.

Музика и покрет

16.

Методе и технике развијања стваралаштва

17.

Практичне активности у функцији интелектуалног развоја

18.

Обука васпитача за припрему деце за описмењавање

19.

Подстицање дечијег самопоштовања путем кооперативне комуникације

20.

Помозимо природи

21.

Родитељи као партнери

22.

Како радити са родитељима

23.

Наше јасле као место за опуштање – антистрес програм

24.

Позитивно васпитање - позитивна дисциплина у вртићу

25.

Подршка дечјем развоју и напредовању кроз индивидуални приступ

26.

Подстицање и развој стваралаштва код деце предшколског узраста

27.

Унапређивање школске документације и евиденције на основу...

28.

Ефикасно дисциплиновање: приступи и технике

29.

„Добро сам ту где сам“ – технике за превладавање стреса

30.

Вртић као база  емоционалне сигурности

31.

Шта покушавамо рећи малој деци

32.

Документовања рада у васпитној групи у служби праћења дечјег развоја и напред.

33.

Монтесори материјали

34.

Управљање стресом васпитача, деце и родитеља

 

Конференције:

1.

Чувајмо природу, дижимо глас, па ће и она чувати нас – као реализатори и као учесници

2.

Регионална сарадња у развоју дечјег и омладинског туризма  и омладинског образовања – као учесници

 

Стручни сусрети Васпитачи - васпитачима,

Стручни сусрети медицинских сестара Србије,

Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских  установа Србије 

1

-          Као аутори и излагачи стручних  радова

2

-          Као учесници

 

Регионални стручни сусрети:

1

-          Као аутори и излагачи стручних  радова

2

-          Као учесници

 

Чланство у струковним удружењима:

1

Удружење медицинских сестара

2

Удружење васпитача

3

Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

И кроз следеће облике стручног усавршавања у установи:

ü  Стручно усавршавање у установи:

1.

извођење угледних активности

2.

презентације – излагања са стручних скупова

3.

приказ дидактичког материјала из области образовања и васпитања

4.

презентација добре праксе –примери из рада са децом

5.

стручне посете и студијска путовања

6.

 рад са студентима

7.

такмичења и смотре

8.

маркетинг установе

9.

учешче  у програмима локалне управе

10.

остваривање активнисти кроз тимски рад

 

ü  Остваривање активности кроз рад стручних органа – тимова

1.

Тим за развојно планирање

2.

Тим за самовредновање

3.

Тим за заштиту деце од  насиља, злостављања и занемаривања

4.

Тим за инклузију

5.

Тим за промоцију установе

6.

Тим за реализавију пројекта: „Чувам моју планету“

7.

Тим за реализацију програма НТЦ- систем учења

8.

Тим за реализацију програма „Игром до здравља“

9.

Тим за израду часописа

10.

Тим за реализацију стручног  усавршавања

 

Ми бринемо о Вашим најмилијима !

facebboktwittergallerycontact