Наша установа

bus

ПРОЈЕКАТ „ИГРОМ ДО ЗДРАВЉА

Реализација пројекта „Игром до здравља“ – одвијаће се током 2013/14.г. у вртићу „Невен“ захваљујући донацији НИС –а.

Реализацијом пројеката  створиће се услови  за подизање нивоа физичке активности предшколске деце и промовисање здравог начина живота у вртићу и породици. Пројектом су обухваћена деца предшколског узраста  која похађају вртић„Невен“ (око 150 деце)  и деци која похађају околне вртиће  (око 200 деце) а немају адекватно опремљено двориште,  током викенда  и деци која не похађају вртић(деца предшколског и млађег школског узраста). 

 

ПРОЈЕКАТ „ЧУВАЈ МОЈУ ПЛАНЕТУ“

Реализација пројекта „Чувам моју планету“ - одвијаће се током 2013/2014. године под покровитељством Скупштине града Чачка. Пројектом су обухваћена деца старијих и предшколских група целодневног и полудневног боравка. Рaзвијање навике здравог начина живљења код деце од најранијег узраста као и формирање позитивног става према животној средини подразумева успостављање склада и хармоније са природним окружењем.

 Током рада на развијању пројекта са децом ћемо организовати јавне манифестације које ће у јавности промовисати заштиту животне средине, а везујући се за одређене датуме из календара здравља.

Еколошке активности са децом су:

  • еколошке патроле у граду, у селу, на реци, планини, у шуми,
  • еколошки карневал улицама града Чачка
  • еколошки излети у природу (Овчар Бања, Рошци- Регионални еколошки центар за децу и младе, парк, на обалу реке Западне Мораве),
  • еколошки излети у село

Активности које су планиране да се реализују у наредном периоду: активности промотивног тима, истраживачке активности, активности едукативног тима. Пројектом су планиране бројне едукативне активности за породицу и на тај начин ће и породица бити укључена у реализацију пројекта, чиме се постиже пун ефекат у развијању свести за очување животне средине.

Општи циљ  - изграђивање позитивног става према животној средини, природи, здравом начину живота, односно живот у складу са природним окружењем

Специфични циљеви:

А) Испитивање нивоа еколошког знања деце предшколског узраста

Б) Проширивање знања деце о значају очувања животне средине

В) Укључивање деце у што већи број акција-јавних манифестација, које имају за циљ очување животне средине;

Г) Подизање нивоа свести код васпитача о потреби заштите животне средине и природе са становишта најновијих сазнања у области унапређивања животне средине, очувања биодиверзитета и одрживог развоја

Д) Оспособљавање  васпитача  за коришћење сазнања из области заштите животне средине како би  радили на проблемима заштите животне средине.

Ђ) Израда Програма „Чувам моју планету“ која ће користити васпитачима у реализацији активности у облати очувања животне средине- Збирка активности је основ за израду овог Програма.

Е) Израда предлога еко радне свеске „Чувам моју планету“ која ће користити васпитачима који буду желели да се баве овом тематиком у групи  .

Ж) Активно укључивање чланова породице у пројектне активности.Едукација породице и формирање свести о значају и корисности живота у складу са природом

Е) Анимирање локалне заједнице и промовисање еколошких вредности у заједници

 

ПРОЈЕКАТ „ДЕТЕ У САОБРАЋАЈУ“

Пројекат „Дете у саобраћају“  омогућава  деци да науче правила понашања у саобраћају. Циљ је да се деца оспособе за самостално учествовање у саобраћају  (нпр. сама прелазе  улицу). Пројекат има превентивни значај у смислу повећања безбедности деце као учесника у саобраћају. Циљна група пројекта су деца која похађају средње, старије и предшколске вртићске групе, узраста од 4-6,5 година. Васпитачи ће током целе године уз помоћ саобраћајних реквизита (семафор, саобраћајни знаци, рампа...) планирати активности које ће симулирати реалне ситуације у саобраћају, са децом као учесницима у тим ситуацијама. Реализацијом ових активности деца ће бити упозната са врстом и значењем саобраћајних знакова, саобраћајним правилима, понашањем учесника у саобраћају и могућим опасностима до којих долази услед непоштовања саобраћајних правила. Активности ће се одржавати у дворишту објеката на припремљеним моделима раскрснице.

 

Ми бринемо о Вашим најмилијима !

facebboktwittergallerycontact