Наша установа

bus

Број и квалификациона структура радника је усаглашена са нормативима кадрова, Законом о основама система образовања и васпитања и важећим подзаконским актима.

У следећој табели приказане су кадровске структуре, број радника и њухов распоред по организационим јединицама установе:
 

 

Радно место

Постојећи број

Број радника

 према стручној спреми

VII

VSS

VI

VŠS

IV

SSS

III

KV

II

PK

I

NK

 

Директор

1

 

1

 

 

 

 

Помоћник директора

0

0

 

 

 

 

 

Стручна служба

Педагог

2

2

 

 

 

 

 

Психолог

1

1

 

 

 

 

 

Логопед

1

1

 

 

 

 

 

Педагог физичке културе

1

1

 

 

 

 

 

Административно правни послови

Секретар

1

1

 

 

 

 

 

Шеф рачуноводства

1

1

 

 

 

 

 

 Службеник за јавне набавке

1

1

 

 

 

 

 

Главни књиговођа

1

 

 

1

 

 

 

Материјални књиг.

 књиг.основ.сред.

1

 

 

1

 

 

 

Обрачунски радник

1

 

 

1

 

 

 

Магационер

1

 

 

1

 

 

 

Реф.потр.аналит.

1

 

 

1

 

 

 

Благајник

1

 

 

1

 

 

 

Васпитно образовно особље

Васпитач

97

16

81

 

 

 

 

Медицинска сестра

48

 

 

48

 

 

 

Превентивна служба

Координатор прев. службе

1

 

1

 

 

 

 

Медиц.сестра на превентиви

4

 

 

4

 

 

 

Исхрана

Нутрициониста

1

 

1

 

 

 

 

Кувар

9

 

 

 

9

 

 

Сервирка

15

 

 

 

 

 

15

Возач

1

 

 

 

1

 

 

Техничка служба

Столар

1

 

 

 

1

 

 

Електричар

1

 

 

 

1

 

 

Котлар

1

 

 

 

1

 

 

Вешерка

6

 

 

 

 

 

6

Домар

1

 

 

 

1

 

 

Вртлар

2

 

 

 

 

 

2

Спремачица

31

 

 

 

 

 

31

Помоћни радник

1

 

 

 

 

 

1

Укупно:

235

24

84

58

14

0

55

 

Ми бринемо о Вашим најмилијима !

facebboktwittergallerycontact