Наша установа

bus

Чачком је током јуна месеца 1926.г. кружио необичан летак који је гласио:

Родитељи наши, грађани града Чачка и све старешине наше.

Нас видите свуда по улицама, док сте ви на послу. Улица нас наводи на зло, она нам даје рђаве примере. Улица је опасна за нас и за наш живот и здравље.

Ми се сами не умемо чувати, а ви сте у послу па не можете.

Милите сви скупа и сваки за себе општину чачанску, да нам отвори забавиште, Забавиште ће нас чувати забавити и упутити добрим путем.

Нека општина уступи садашњу општинску судницу за забавиште и ми ћемо бити спасени.

То вас моле предшколска деца из Чачка“

        Две године касније током децембра месеца 1928.г.почело је са радом прво обданиште односно забавиште, како се у то време звало и било је под управом Основне школе. Забавиште је било смештено у старој општинској згради која се налазила у Улици Хајдук Вељка.Забавиште је похађало 100 полазника, деце узраста од пуних 5 година. Забавиште је радило са прекидима све до августа 1941.године, када је затворено и није радило све до ослобађења земље.

Општински Народни одбор је 3.октобра 1959.године донео одлуку о оснивању Дечијег вртића „Радост“.

       У периоду од 1976.г  до 1990.г. у чачанској општини су се повећали и побољшали друштвено-економски  услови за интензивнији  развој дечје заштите. Посебан квалитет овог периода је развој мреже вртића, повећан обухват деце и повезивање читаве  друштвене бриге о деци (1700 деце је обухваћено) планирано је да се изгради још вртића,   и отварање вртића за дневни боравак деце у сеоским срединама, у местима која се убрајају у ред већих сеоких насеља на подручју чачанске општине. То су места: Мрчајевци, Прељина, Заблаће, Слатина где су обезбеђене  локације за изградњу а МЗ и грађани су изразили спремност да помогну овој акцији.

Током ове две деценије , објекти су грађени следећом динамиком:

      1971. - Невен

             1972. - Н.Петровић

             1975. - Радост 2

             1977. - Младост

             1979. - Бошко Буха

             1981. - Мајски цвет

             1982. -Колибри

             1985. -Бамби

             1989. -Бисери 

      Период деведесетих година ће обележити рад у неповољним друштвеним околностима.   Бројни проблеми потресају земљу што се одражава и на финкционисање вртића: санкције, економска криза, инфлација. То све утиче на смањење броја деце који похађају вртић,  јер је цена вртића веома висока (услед инфлације услуге вртића су поскупеле у току године и до 70 %). По први пут од како постоји установа, на завршеном конкурсу 1992.г у вртићу има још слободних места. У тим тешким временима, руководство је приморано да затвари два ненаменски грађена објекта.

Тек 1995.г. број деце у вртићима се повећава.

         Прослављајући 70 година постојања (1998.г.) Установа је имала 11 вртића (12 је почео са радом јануара 1999.г.), у којима је било смештено 2259 деце, у 68 група целодневног боравка. Програмом припреме за полазак у школу обухваћено је 697 деце у 29 васпитних група (сеоско 17 група, 12 на градском) у трајању од 10 месеци, по три сата дневно. Са децом је радио по један васпитач.

      Од 2001.г. наступа време отварања нових објеката, проширивање мреже вртића. Први сеоски вртић у коме се организује целодневни боравак деце предшколског узраста уз програм припреме за полазак у школу, је вртић-„Ђурђевак , отворен у Пријевору 2004.г. ( Адаптирана стара зграда месне заједнице, са архитектоским решењем,које задовољава стандарде  за боравак деце предшколског узраста“). Од тада се нижу нови објекти. У децембру 2005.г. се отвара вртић „Сунце“, у Омладинској улици, у дворишту постојећег вртића „Бамби“.

      У 2006.г. отвара се вртић у приградском насељу, у МЗ Лугови, „Дечји Гај“ и други вртић на сеоском подручју, у Слатини „Пчелица“.

        Обележавајући 80 година постојања  ( 2008.г.)  установа има 16 објеката у којима ради 399 запослених, 98 група целодневног боравка, који похађа 2818 деце, 39 група припремног предшколског програма, односно 586 деце. Обухват деце од 1-5,5 година је 37,8% у односу на број рођене на територији Града Чачка,

       Од децембра 2008. године отвара се још један објекат у селу Мрчајевци са капацитетима од 6 васпитних група и 136 деце. Овим се наставља тренд сталног раста, како у материјалном (ширење мреже објеката), кадровском смислу, у различитим организационим облицима рада и обухавату деце. Током априла 2010.г. отварају се два објекта „Бубамара“ у Прељини и „Мали капетан“, у Немањиној улици. Отварањем ових објекта Предшколска установа „Радост“ постаје богатија за 7 јаслених група и 21 вртићску групу целодневног боравка.

Круну свог постојања како  у матријалном (распрострењена мража објеката), кадровском смислу, понудом различитих програма и  облика рада као и обухват деце предшколском васпитањем и образовањем  Установа је заокружила обележавањем 84. године свога постојања. Установа у оквиру своје мреже има 19 објеката, 480 запослених, 3773 уписане деце.

ПОДЕЛА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "РАДОСТ"    

Према члану 9. Закона о предшколском васпитању и образовању,"Службени гласник РС", бр.83/10 "Јединица локалне самоуправе оснива предшколску установу за најмање пет, а највише сто група". Сходно постојећем закону Скупштина града Чачка, на седници одржаној 24. и 26. новембра 2010. године донела је Одлуку о изменама и допунама  о утврђивању мреже вртића и основних школа у Општини Чачак. Овом одлуком, дечији вртићи утврђени овом мрежом организовани су у две предшколске установе:

1.Предшколска установа "Радост" са седиштем у Чачку, Улица Надежде Петровић бр.8,

2.Предшколска установа "Моје детињство" у Чачку, Улица Немањина бб.

Утврђена мрежа вртића на подручју града Чачка, за Предшколску установу "Радост":

1. Радост I

2. Радост II

3. Бошко Буха

4. Невен

5. Мајски цвет

6. Надежда Петровић

7. Сунце

8. Бамби

Од доношења наведене Одлуке, до раздвајања установа на два правна лица протекле су три године. Од  септембра 2013.г., када су се стекли сви неопходни услови за правно и физичко раздвајање, уставнове обављају  делатност предшколског васпитања и образовања деце независно једна од друге.

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСТ" ДАНАС

 

       Предшколска установа "Радост" обавља делатност васпитања и образовања деце предшколског у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања и посебним Законом.

У оквиру своје делатности Установа обавља послове:

  • Неге и васпитања деце од 6 месеци  до 3 године;
  • Образовање и васпитање деце од 3 године до укључивања у програм припреме за школу;
  • Програм предшколског васпитања и образовања
  • Исхране, неге,превентивно здравствене и социјалне заштите деце предшколског узраста

 

За остваривање делатности Установа користи 8 објеката (вртић "Надежда Петровић", "Сунце", "Мајски цвет", "Бамби", "Радост 1", "Радост 2", "Бошко Буха"), у којима је смештено ----- деце распоређених у 63 групе целодневног боравка. Четворочасовни припремни предшколски програма  реализује се у 12 група , од тога 5 група на градском подручју (у седишту установе) и 7 група на сеоском подручју (ван седишта установе). Установа реализује васпитно образовни рад у болничкој групу на педијатријском одељењу чачанске болнице као и у Дечијем одмаралишту "Овчар" у Улцињу.

 

Ми бринемо о Вашим најмилијима !

facebboktwittergallerycontact